Květena České Republiky představuje křižovatku fytogeografických oblastí Evropy a díky tomu se můžeme na našem území setkat s druhy, které jsou představiteli květeny Alp, Karpat, Skandinávie, Mediteránu a dalších oblastí. Mnoho druhů má na území ČR hranice svého areálového rozšíření, proto lze považovat Květenu ČR (i přes absenci výrazných endemitických druhů) za zajímavou. Na území ČR roste zhruba 3,5 tisíce druhů rostlin, z nichž u nás původních je něco přes 2,5 tisíce druhů. Tento portál má za cíl seznámit návštěvníky se všemi těmito druhy (s výjimkou apomiktických mikrospécií) a jejich biotopy (v sekci Vegetace).
Významnou složkou české sídelní krajiny jsou parky, městská zeleň, aleje apod. V České republice je pěstováno přibližně 500 běžnějších druhů dřevin a přibližně 2 tisíce taxonů dřevin, počítáme-li i druhy vzácnější, jejich poddruhy a variety. Tento portál (v sekci Dendrologie) má za cíl přiblížit návštěvníkům tyto u nás pěstované dřeviny.

Právě vyšla druhá publikací vznikajících v rámci Portálu české flóry: "Vrby České republiky" (Vašut R. V., Sochor M., Hroneš M. a kolektiv; Vydavatelství UP Olomouc). Všichni zájemci si mohou pro knížku přijít do Herbária PřF UP Olomouc (budova A přízemí vzadu, Šlechtitelů 11, Olomouc) nebo si stáhnout elektronickoiu verzi zde.

Taktéž první publikace "Třicet lesních trav České republiky" (Dančák M., Dvořák V., Janošíková K.; Vydavatelství UP Olomouc) je dostupná v Herbáři PřF UP Olomouc (budova A přízemí vzadu, Šlechtitelů 11, Olomouc).

Navštivte nás na Facebooku.                                 Zahrajte si elektronickou verzi botanického pexesa.

Počet druhů (Květena ČR): 2480
Počet druhů (dendrologie): 1566
Počet syntaxonů: 119
Počet fotografií: 32976