O autorech Portálu české flóry

Dr. Radim J. Vašut

Hlavní řešitel projektu | garant modulu Dendrologie

E: radim.vasut_at_upol.cz
T: 585 634 827

Počet fotografií: 8047
Fotografií druhů: 1908
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 147

Botanice se věnuji od svého dětství. Na Gymnáziu jsem propadl kouzlu Dendrologie, ke které jsem se v posledních letech vrátil rovněž svým vědeckým zaměřením. Mým současným tématem výzkumu je apomixie -- s důrazem na mikroevoluční procesy a vztahy na úrovni populací a metapopulací. V rámci svého PhD studia jsem se rovněž zabýval mapováním genů spojených s apomixií, resp. evolucí karyotypu apomiktických pampelišek. Dále se zabývám molekulárním studiem ohrožených druhů dřevin ČR, s důrazem na rod Salix. Se svým týmem zkoumáme genetickou strukturu vybraných druhů, vztahy mezi druhy a hybridizační procesy v tomto rodě. Na PřF UP vedu výuku několika botanických i nebotanických kurzů.

Kromě botaniky mám rád genealogii, regionální historii (Valašsko).


Dr. Martin Duchoslav

garant modulu Vegetace ČR

E: martin.duchoslav_at_upol.cz
T: 585 634 805

Počet fotografií: 4739
Fotografií druhů: 896
Fotografií syntaxonů: 77
Publikovaných textů: 146

Začínal jsem studiem vegetace vlhkých luk, suchých trávníků a lesních lemů, později jsem okruh studovaných vegetačních jednotek rozšířil, ve spolupráci se svými studenty, i o vegetaci zdí a mokřadů (mj. rákosin, vysokých ostřic a říčních náplavů). Dlouhodobě se věnuji biosystematice a ekologii geofytů rodu česnek (Allium), nejintenzivněji teď ve spolupráci se svými studenty studuji polyploidní okruh druhů Allium paniculatum, A. rotundum a A. scorodoprasum, ale i polyploidní komplex orseje jarního (Ficaria verna) v evropském kontextu. Vedle toho příležitostně dělám floristiku, obzvláště ve východních Čechách a na střední Moravě. Na Univerzitě Palackého se podílím na výuce řady jak botanických tak obecně podpůrných kurzů.


Dr. Martin Dančák

garant modulu Květena ČR

E: martin.dancak_at_upol.cz
T: 585 634 819

Počet fotografií: 1070
Fotografií druhů: 413
Fotografií syntaxonů: 23
Publikovaných textů: 147

Zabývám se flórou České republiky ale i celé střední Evropy. Specializuji se hlavně na trávy a travám podobné rostliny. V posledních letech se více věnuji také tropické flóře, zejména flóře ostrova Borneo. Na Univerzitě Palackého se podílím na výuce širokého spektra botanických předmětů a jsem také autorem dvou učebnic přírodopisu pro základní školy. Snažím se popularizovat botaniku prostřednictvím přednášek, exkurzí či rozhlasových pořadů. Rád fotografuju rostliny a to i mimo střední Evropu.


Doc. Dr. Bohumil Trávníček

specialista - taxonom

E: bohumil.travnicek_at_upol.cz
T: 585 634 815

Počet fotografií: 1553
Fotografií druhů: 387
Fotografií syntaxonů: 3
Publikovaných textů: 9

Zabývám se studiem nejrůznějších vlastností rostlin užitečných pro jejich třídění do přirozených jednotek, tj. taxonomií. Mým operačním prostorem je především střední Evropa. Blízké jsou mi zejména rody Rubus, Taraxacum, Pseudolysimachion, Scilla, Glyceria, ale okouzlily mne i mnohé další skupiny (v poslední době např. čeleď Orchidaceae). Na Univerzitě Palackého učím na katedře botaniky zejména kurzy mající vztah k systematice rostlin a ochraně rostlinné diverzity.


Dr. Dagmar Skálová

specialista - mikrofotografie

E: dadisa_at_seznam.cz

Počet fotografií: 56
Fotografií druhů: 34
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Vystudovala jsem učitelství biologie-chemie na Přírodovědecké fakultě v Olomouci. Poté jsem se začala věnovat botanice - především biotechnologiím (řadě metodám tkáňových kultur rostlin - mikropropagaci, embryokulturám, protoplastovým kulturám). Mimo biotechnologickou oblast jsem se také zabývala mikroskopováním a pořizováním mikrofotografií. Od dubna tohoto roku jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a od té doby mě plně zaměstnává můj syn.


Mgr. Václav Dvořák

specialista - taxonom/fotograf

E: vencis.dvorak_at_seznam.cz
T: 585 634 819

Počet fotografií: 1227
Fotografií druhů: 549
Fotografií syntaxonů: 25
Publikovaných textů: 954

"Terénní botanik letmo prohlédne rostlinu ze všech úhlů a přesto bude ztracen v řeči, dle jakých znaků ji poznal." (Carl Linné)

S botanikou se známe od dob středoškolských studií, ale řádný vztah jsme si vybudovali až na univerzitní půdě. Vděčím za to olomouckým botanikům, kteří jsou mi stále nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Během studia ochrany přírody jsem propadl rodu Thesium, od čehož se odvíjí má záliba ve vzácných, obecně neestetických a především nížinných druzích rostlin. Profesně jsou mi blízké jejich příčiny a zákonitosti existence v čase a prostoru.


Mgr. Blanka Brandová

specialista - mikrofotografie

E: blanka.brandova_at_seznam.cz
T: 585 634 819

Počet fotografií: 397
Fotografií druhů: 215
Fotografií syntaxonů: 4
Publikovaných textů: 11

Po studiích ochrany přírody na UP v Olomouci jsem nastoupila na doktorát na Katedru botaniky PřF UP. Zabývám se hlavně studiem rozšíření, ekologie a genetické diverzity vzácných a ohrožených druhů vrb. Protože mě ale baví botanika obecně a koukání na kytky ze všech možných úhlů, od dubna pořizuji jejich fotografie pod lupou pro Portál české flóry.


Mgr. Michal Hroneš

fotograf, specialista - Malpighiales

E: michal.hrones_at_gmail.com
T: 585 634 819

Počet fotografií: 1030
Fotografií druhů: 676
Fotografií syntaxonů: 25
Publikovaných textů: 59

Botanika je mým koníčkem již od raného dětství, kdy jsem své schopnosti cvičil vytrháváním dědových čerstvě nasázených afrikánů a poučováním sousedek, co že jim to roste na zahradě. Už od středoškolských let mě baví horská flóra a vegetace. K tomu se postupně přidala taxonomie violek, vrb a také některých zástupců čeledí "jednoděložných" rostlin. Na UP v současné době studuji doktorát, spoluzajišťuji chod cytometrické laboratoře a podílím se na výuce několika botanických předmětů.


Bc. Lucie Kobrlová

fotografka, studentka

E: lucka.kobrlova_at_seznam.cz

Počet fotografií: 735
Fotografií druhů: 479
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 103

V rámci svého dosavadního studia botaniky na PřF UP v Olomouci se zabývám problematikou vysoce polyploidního komplexu druhu Symphytum tuberosum. Prozatím řeším úskalí tohoto komplexu zejména v oblasti střední Evropy. Kromě „vlastního bádání“ ráda podnikám a účastním se jakýchkoli botanických výprav a akcí. Velmi blízko mám např. k horské květeně. Rostliny nejen ráda fotografuji, ale příležitostně se také věnuji i jejich ilustracím.


Mgr. Jan Ševčík

fotograf, student

E: jan.sevcik86_at_centrum.cz

Počet fotografií: 4321
Fotografií druhů: 983
Fotografií syntaxonů: 10
Publikovaných textů: 11


† Dr. Lubomír Kincl

specialista - fytocenolog

Počet fotografií: 566
Fotografií druhů: 256
Fotografií syntaxonů: 11
Publikovaných textů: 4

Dlouhodobě se zabýval fytocenologií lesní vegetace a floristikou na území střední Moravy. Na Univerzitě Palackého přednášel řadu botanických disciplín spojených s ekologií, mj. ekologii rostlin, fytocenologii, vegetaci ČR, ekologii lesa a další. Byl rovněž autorem úspěšné středoškolské učebnice Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií a publikace 2000 testových otázek a odpovědí. Dr. Kincl zemřel po dlouhé vážné nemoci v srpnu 2012.


Dr. Alena Jírová

fotografka
E: cralenka_at_yahoo.co.uk

Počet fotografií: 3840
Fotografií druhů: 843
Fotografií syntaxonů: 3
Publikovaných textů: 1

Vystudovala PřF UP v Olomoci, kde byla během studia polyploidního komplexu Allium oleraceum členkou „česnekového týmu“ M. Duchoslava. Jako Česnečka pokračovala ve studiu na PřF JU v Českých Budějovicích, tentokrát na téma sukcese opuštěných polí. Studium dokončila a v jižních Čechách se již usadila. Aktivně se zde podílí na činnosti JP ČBS, především prostřednictvím pobočkové odbočky - Hledačky. Ráda cestuje (nejradši vlakem), fotí kytky a hraje hry (a nejlépe vše dohromady). Takže nejlépe nafotit botanickou hru do vlaku:-).


Mgr. Michal Krátký

specialista ochrana přírody
E: sagittaria_at_volny.cz
T: 585 228 438

Počet fotografií: 665
Fotografií druhů: 314
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Dr. Lenka Šafářová

fotografka
E: lesaf_at_email.cz

Počet fotografií: 420
Fotografií druhů: 264
Fotografií syntaxonů: 2
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Slavomír Dostálík

fotograf
E: sagittaria_at_volny.cz

Počet fotografií: 318
Fotografií druhů: 120
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Dr. Vlastik Rybka

fotograf
E: sagittaria_at_volny.cz
T: 585 228 438

Počet fotografií: 20
Fotografií druhů: 5
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Věra Trávníčková

fotografka

Počet fotografií: 154
Fotografií druhů: 86
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Jan Juřica

fotograf
E: karmapaceno_at_seznam.cz

Počet fotografií: 14
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 2
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Marek Hradil

fotograf

Počet fotografií: 367
Fotografií druhů: 148
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Mgr. Zuzana Mruzíková

fotografka
E: mruzikova@seznam.cz

Počet fotografií: 199
Fotografií druhů: 155
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Vystudovala jsem bakalářský obor Biologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a navazující magisterské studium Systematické biologie a ekologie na Univerzitě Hradec Králové. Věnuji se floristice na Osoblažsku.


noPhoto

Mgr. Roman Kalous

student

Počet fotografií: 1480
Fotografií druhů: 425
Fotografií syntaxonů: 2
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Vladimír Nejeschleba

fotograf

Počet fotografií: 1188
Fotografií druhů: 343
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Dr. Martina Fialová

fotograf

Počet fotografií: 47
Fotografií druhů: 4
Fotografií syntaxonů: 14
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. David Švarc

fotograf

Počet fotografií: 14
Fotografií druhů: 11
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Bc. Magdaléna Stříteská

studentka

Počet fotografií: 9
Fotografií druhů: 8
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 9

noPhoto

Markéta Riemmerová

studentka
E: M.Riemerova@seznam.cz

Počet fotografií: 6
Fotografií druhů: 4
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Bc. Petra Soukupová

studentka

Počet fotografií: 1
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Dr. Libor Ekrt

fotograf

Počet fotografií: 23
Fotografií druhů: 14
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Ester Ekrtová

funkce nezadána

Počet fotografií: 2
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Ing. Pavel Lustyk

fotograf

Počet fotografií: 1
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Dr. Miroslav Zeidler

fotograf

Počet fotografií: 16
Fotografií druhů: 11
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Anežka Bartošová

fotograf

Počet fotografií: 11
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 3
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Jan Oplištil

fotograf

Počet fotografií: 2
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Dr. Martina Čtvrtlíková

fotografka

Počet fotografií: 11
Fotografií druhů: 2
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Jana Němcová

fotografka

Počet fotografií: 5
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Adrián Czernik

funkce nezadána

Počet fotografií: 8
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 3
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Zdeněk Špíšek

fotograf

Počet fotografií: 10
Fotografií druhů: 2
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

† Dr. Jan Mládek

fotograf

Počet fotografií: 10
Fotografií druhů: 4
Fotografií syntaxonů: 2
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Mgr. Petr Šťastný

funkce nezadána

Počet fotografií: 2
Fotografií druhů: 0
Fotografií syntaxonů: 1
Publikovaných textů: 0

noPhoto

David Hlisnikovský

funkce nezadána

Počet fotografií: 562
Fotografií druhů: 122
Fotografií syntaxonů: 2
Publikovaných textů: 0

Mgr. Michal Sochor

fotograf

Počet fotografií: 8
Fotografií druhů: 1
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Markéta Frdlíková

studentka

Počet fotografií: 3
Fotografií druhů: 3
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Pavla Křížková

studentka

Počet fotografií: 7
Fotografií druhů: 3
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Dr. Petr Koutecký

fotograf
E: kouta@prf.jcu.cz

Počet fotografií: 74
Fotografií druhů: 31
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

Nikol Braunová

studentka

Počet fotografií: 0
Fotografií druhů: 0
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0

noPhoto

Martin Lepší

fotograf

Počet fotografií: 7
Fotografií druhů: 2
Fotografií syntaxonů: 0
Publikovaných textů: 0