Vegetace

Přímé hledání:
Procházet dle abecedy
  1. zvolíte počáteční písmeno vegetační jednotky
  2. vyberete vegetační jednotku


Modul Vegetace České republiky podává stručnou charakteristiku a fotografickou dokumentaci všech rozlišených typů přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Využívá přitom recentně publikovaných monografií o Vegetaci ČR (Chytrý et al. 2007, 2009, 2011, 2013; Vegetace České republiky 1-4, Academia, Praha). Pro účely Portálu byl za základní jednotku zvolen svaz, resp. podsvaz, což velmi zhruba a velmi volně odpovídá biotopům definovaným pro účely programu NATURA 2000 (Chytrý et al. 2010, Katalog biotopů ČR, 2. vydání, AOPK Praha). České a latinské označení jednotek bylo převzato z recentně publikovaných prací Vegetace ČR 1-4.

Díky propojení databází mají uživatelé možnost seznámit se on-line s druhy, které charakterizují jednotlivé vegetační typy, a naopak zjistit, ve kterých typech vegetace se daný druh vyskytuje.

V současné době jsou nahrávány fotografie jednotlivých jednotek a postupně zveřejňovány texty. Pracuje se také na zlepšení orientace ve vegetačních jednotkách.

Zajímavé vegetační jednotky