Ruderální vegetace dvouletých až víceletých druhů na mělkých kamenitých substrátech / Dauco carotae-Melilotion

Dauco carotae-Melilotion