Dendrologie

Přímé hledání:
Procházet dle abecedy
  1. zvolíte počáteční písmeno rodu druhu
  2. vyberete rod
  3. zvolíte druh
Procházet dle systému
  1. ze seznamu zvolíte čeleď
  2. vyberete rod
  3. zvolíte druh
Chci určit druh
  1. pomocí tlačítka přidáte novou vlastnost druhu
  2. určíte charakter vlastnosti
  3. vyberete vlastnost charakteru
  4. přidáváte další znaky


 

Modul Dendrologie - Atlas dřevin ČR přibližuje bohatou druhovou diverzitu u nás pěstovaných dřevin. Portál zahrnuje všechny původní druhy stromů a keřů ČR, přesto těžiště stránek leží v nejčastěji pěstovaných dřevinách střední Evropy. Můžete se tak zde seznámit se všemi běžně pěstovanými dřevinami našich parků (zámeckých, městských), zahrad a veřejné zeleně. Navíc přináší soubor  vzácněji pěstovaných druhů stromů a keřů a lze se tak seznámit s druhovu rozmanitostí vybraných rodů a čeledí v širším kontextu. Pro některé rody, jako např. Acer (javor), Quercus (dub) nebo Viburnum (kalina), jsou zde prezentovány ojediněle bohaté soubory druhů (nejen v rámci ČR). Okrajově portál nabízí dřeviny subtropických a tropických oblastí, se kterými se lze v ČR setkat výhradně ve skleníkových sbírkách, ale běžně se s nimi můžeme setkat při výletech do Středomoří.

Druhový koncept zde prezentovaných taxonů povětšinou sleduje dostupné monografické publikace z posledních let (např. Acer, Quercus, Cornus, čeleď Cupressaceae, Prunus, Spiraea, Salix a další), které jsou případně konfrontovány s rozsáhlejšími moderními Flórami vybraných regionů (Flora of China, Flora of North America, Flora Iberica aj.). Rodový koncept vychází z v Evropě tradičního pojetí rodů s přihlédnutím k recentním taxonomickým studím.