Květena

Přímé hledání:
Procházet dle abecedy
  1. zvolíte počáteční písmeno rodu druhu
  2. vyberete rod
  3. zvolíte druh
Procházet dle systému
  1. ze seznamu zvolíte čeleď
  2. vyberete rod
  3. zvolíte druh
Chci určit druh
  1. pomocí tlačítka přidáte novou vlastnost druhu
  2. určíte charakter vlastnosti
  3. vyberete vlastnost charakteru
  4. přidáváte další znaky


 

Pokud si chcete primárně prohlížet fotografie, prosím zatím volte záložku modulu Fotogalerie!!! Zde se zobrazují pouze druhy s vyplněným textem!!!

Modul Květena České republiky přibližuje původní i nepůvodní druhy cévnatých rostlin, se kterými se můžete ve volné přírodě setkat na území České republiky. Primárně se věnujeme druhům původním a archeofytům, ale zahrnuty jsou zde i druhy neofytní. Naopak se nevěnujeme druhům pouze pěstovaným, popř. jen zcela výjimečně a dočasně unikajícím z kultury. Pěstované dřeviny pak můžete najít v modulu Dendrologie. Abychom maximálně usnadnili orientaci ve jménech taxonů a umožnili snadnou konfrontaci s českou floristickou literaturou, vycházíme v taxonomickém pojetí a nomenklatuře taxonů z již publikovaných dílů Květeny ČR a Klíče ke květeně ČR. Základní jednotkou je druh, případné vnitrodruhové jednotky najdete v odstavci Variabilita na kartě druhu.

V současné době jsou nahrávány fotografie jednotlivých druhů a postupně zveřejňovány texty. Je též zprovozněný determinační klíč (záložka Chci určit druh), pomocí kterého si můžete určit (alespoň přibližně) rostlinu za použití jednoduchých znaků.