Nitrofilní ruderální vegetace vytrvalých širokolistých bylin / Aegopodion podagrariae

Aegopodion podagrariae