Suťové a skalní lesy / Tilio platyphylli-Acerion

Tilio platyphylli-Acerion