Vegetace převážně ponořených vodních rostlin zakořeněných ve dně / Potamion