dub arkansaský / Quercus arkansana

Quercus arkansana Sarg. Trees & Shrubs [Sargent] 2: 121, pl. 152. 1911
Syn.: Quercus caput-rivuli Ashe

Hlavní determinační znaky

  • stromy, opadavé, až 15 m. Kůra černá s dlouhým hrubými hřebeny oddělenými hlubokými rýhami
  • větvičky 1.5-3 mm v prům., šedě ochlupené, zřídka lysé, terminální pupeny červenohnědé, oválné, 2-5 mm, lysé.
  • listy: řapík 5-25 mm, chlupatý, zřídka lysý, čepel kosočtverečná až obvejčitá, 50-150 x 35-100 mm, báze klínovitá až srdčitá, celokrajné nebo s 2-3 mělkými laloky a až 10 osinkami
  • žaludy dvouleté, široce elipsoidní až téměř kulovité, 10–15 × 9–15 mm velké
  • číšky tenké, mělce číšovité až téměř talířovité, 5–9 mm vysoké a 10–16 mm široké, zakrývají čtvrtinu až polovinu žaludu, vnější povrch chlupatý, vnitřní povrch řídce rovnoměrně chlupatý 

Původ

V podrostu, dobře odvodněné, písčité půdy, 50-150 m n.m., jihovýchod USA.

Literatura

  • Miller H. & Lamb S. (1985): Oaks of North America. - Naturegraph Publishers, Happy Camp, CA, USA.
  • http://efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=233501009


Zpracoval: Jaroslav Pich
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/DEN

List

© Radim J. Vašut

dub arkansaský <i>(Quercus arkansana)</i>