jedle himalájská / Abies spectabilis

Abies spectabilis (D. Don) Mirb. Hist. Nat. Vég. (Spach) 11: 422. 1841
Syn.: Abies webbiana Lindl., Abies densa Griff., Pinus spectabilis D. Don

Hlavní determinační znaky

  • statný strom vysoký až 60m
  • silně smolné pupeny a šišky
  • jehlice ze spodní strany 2 bílé, až stříbrné pruhy
  • vějířovité semenné šupiny

Původ

  • Asie, oblasti od 1600 do 4270 m n. m. 
  • oblast Himalájí

Poznámky

  • dřevina vysokohorských lokalit
  • roste na lehkých písčitých, těžkých jílovitých, i na nevyvinutých kamenitých půdách, kyselých až neutrálních.
  • v ČR pěstována od roku 1822

Literatura

  • Koblížek J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. – Sursum.


Zpracoval: Nikol KAŠPÁRKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/DEN