Subalpínské vysokobylinné nivy / Adenostylion alliariae

Adenostylion alliariae