Subalpínské vysokostébelné trávníky / Calamagrostion villosae

Calamagrostion villosae