Nížinné aluviální louky / Deschampsion cespitosae

Deschampsion cespitosae