Západoevropské a středoevropské acidofilní doubravy / Quercion roboris