Plevelová vegetace obilnin na minerálně chudých půdách / Scleranthion annui

Scleranthion annui