Subkontinentální širokolisté suché trávníky / Cirsio-Brachypodion pinnati

Cirsio-Brachypodion pinnati