Vegetace makrofytů tekoucích vod / Batrachion fluitantis

Batrachion fluitantis