vrba hrotolistá / Salix hastata

Synonyma

vrba šípovitá, vrba šípová

Hlavní znaky

  • Listy vejčité, eliptické až obvejčité, okraj pilovitý.
  • Letorosty červenohnědé.
  • Velké, jemně zubaté palisty.
  • Rub listu bělavý, lysý, síťnatý.

Počet chromozómů: 2n=38

Variabilita

Salix hastata má dva poddruhy: Salix hastata subs. hastata, která se v Česku nevyskytuje a Salix hastata subs. vegeta.

Zajímavosti

Rostliny vrby hrotolisté jsou konkurenčně poměrně slabé, často se vyskytují v pionýrské vegetaci v nestabilních biotopech, kde je vegetace udržována otevřenější (např. tekoucí vodou, lavinami apod.).

Literatura

Koblížek, J.- Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Sursum, 2006Zpracoval: Blanka Brandová
Recenzoval: Radim J. Vašut

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

List

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

List

© Radim J. Vašut

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

vrba hrotolistá <i>(Salix hastata)</i>