bříza nízká / Betula humilis

Synonyma

  • Betula myrsinoides Tausch
  • Chamaebetula humilis (Schrank) Opiz

Hlavní znaky

  • Nízký keř do 3 m vysoký s tmavě hnědou kůrou
  • Čepel listu okrouhle vejčitá, často nesouměrná, hrubě nerovnoměrně zubatá, lysá
  • Postranní laloky podpůrných šupin odstálé, kratší než střední lalok

Počet chromozómů: 2n=28

Variabilita

V hlavním areálu rozšíření je popsáno mnoho variet a forem hlavně podle charakteru a tvaru listů (např. var. cretacea, var. cuneata nebo var. subcordata).

Ekologie

Glaciální relikt preferující rašeliniště, přechodová rašeliniště či slatinné louky.

Rozšíření

Druh se v České republice vyskytoval do přelomu devatenáctého a dvacátého století na rašelinné louce v lese nedaleko Olomouce (mezi Hradiskem a Černovírem). Od té doby je druh u nás vyhynulý.

Světové rozšíření zahrnuje střední Evropu a severozápadní předhůří Alp, evropskou část Ruska a dál na Sibiř až po Jenisej, Altaj a severní Mongolsko.

Zajímavosti

Tato bříza je pěstována a k vidění v Botanické zahradě Univerzity Palackého v Olomouci.

Literatura

  • Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84:647–811.
  • Chmelař J. & Koblížek J. (1990): Salicaceae Mirbel – In: Hejný S. et Slavík B. [eds.], Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 458–495.
  • Koblížek J. (2006): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. – Nakladatelství SURSUM.


Zpracoval: Blanka Brandová

List

© Radim J. Vašut

bříza nízká <i>(Betula humilis)</i>

Plod

© Radim J. Vašut

bříza nízká <i>(Betula humilis)</i>

Plod

© Dagmar Skálová

bříza nízká <i>(Betula humilis)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

bříza nízká <i>(Betula humilis)</i>