oměj vlčí mor / Aconitum lycoctonum

Synonyma

Aconitum vulparia Reichenb.

Hlavní znaky

- listy dlanitě členěné
- přilba vysoce vyklenutá, 2-3krát vyšší než široká
- okvětí světle žluté, na plodech nevytrvávající
- semena s nepravidelnými lištami

Počet chromozómů: 16

Variabilita

V České republice jsou rozeznávány dva poddruhy.

- Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum, se semeníky a měchýřky bez žláznatých chlupů.

- Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, se žláznatými chlupy na semenících a měchýřkách.

Ekologie

Roste v suťových lesích, v křovinách, v horách ve vysokostébelných nivách.

Rozšíření

Jižní část střední Evropy.

V České republice se po celém území vyskytuje roztroušeně, vyjma severní poloviny Čech, kde probíhá hranice celkového areálu druhu. Těžiště výskytu leží v mezofytiku.

Zajímavosti

Celá rostlina je jedovatá.

Literatura

Skalický V. (1990): Rod Aconitum L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 392-403.Zpracoval: Jana Tvarůžková
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

oměj vlčí mor <i>(Aconitum lycoctonum)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

oměj vlčí mor <i>(Aconitum lycoctonum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

oměj vlčí mor <i>(Aconitum lycoctonum)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

oměj vlčí mor <i>(Aconitum lycoctonum)</i>