hlaváček letní / Adonis aestivalis

Synonyma

Adonis miniatus Jacq., A. maculata Wallr., A. phoeniceus Fritsch

Hlavní znaky

- jednoletka
- kalich přitisklý ke koruně, lysý
- korunní lístky úzce vejčité, cihlově červené, na bázi často s tmavou skvrnou
- zobánek nažky bez tmavé skvrny

Počet chromozómů: 32

Ekologie

Roste jako polní plevel, často na suchých vápnitých půdách.

Rozšíření

Euroasie, severní Afrika.

V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně v teplých oblastech Čech a Moravy, jinde vzácně a spíše přechodně zavlékán. Ohrožený druh (C3) české květeny.

Zajímavosti

Jedovatý druh.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (1990): Rod Adonis L. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 468-470.Zpracoval: Zuzana LOUBALOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Alena Jírová

hlaváček letní <i>(Adonis aestivalis)</i>

Květ/Květenství

© Marek Hradil

hlaváček letní <i>(Adonis aestivalis)</i>

Květ/Květenství

© Slavomír Dostálík

hlaváček letní <i>(Adonis aestivalis)</i>

List

© Blanka Brandová

hlaváček letní <i>(Adonis aestivalis)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

hlaváček letní <i>(Adonis aestivalis)</i>

Habitus

© Alena Jírová

hlaváček letní <i>(Adonis aestivalis)</i>