koukol polní / Agrostemma githago

Synonyma

Lychnis githago (L.) Scop., Githago segetum Link.

Hlavní znaky

- jednoleté až ozimé byliny
- květy v chudokvětém vijanu
- kalich s dlouhými úzkými tuhými cípy, přesahujícími korunu
- korunní lístky fialově nachové
- pakorunka chybí

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Roste jako plevel v obilných polích, méně často ve lněných kulturách a na ruderálních stanovištích.

Rozšíření

Původně pravděpodobně jen ve východním Mediteránu, jako archeofyt po celé Evropě.

V České republice v minulosti hojný až obecně se vyskytující se druh, dnes vzácný, kriticky ohrožený (C1) druh vyskytující se snad přírozeně jen v polních kulturách na jižní Moravě a ojediněle, zřejmě zplaněle v Čechách.

Zajímavosti

Jedovatý druh, jehož semena obsahují toxické glykosidy. Z dřívější doby jsou známy četné případy otravy lidí i dobytka. Po zdokonalení třídění semen a zvýšenému používání herbicidů se prakticky vytratil z polí. Dnes se častěji pěstuje jako okrasná letnička.

Literatura

Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 47–61.
Šourková M. (1990): Rod Agrostemma L.
 In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 159-160.
Štefánek M. (2006): Agrostema githago L. In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds): Additamenta ad floram reipublicae Bohemicae V., Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41: 177-178.Zpracoval: Monika HURTÍKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

koukol polní <i>(Agrostemma githago)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

koukol polní <i>(Agrostemma githago)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

koukol polní <i>(Agrostemma githago)</i>

List

© Václav Dvořák

koukol polní <i>(Agrostemma githago)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

koukol polní <i>(Agrostemma githago)</i>