aldrovandka měchýřkatá / Aldrovanda vesiculosa

Hlavní znaky

- vodní bezkořenná rostlina
- listy v přeslenech
- listové čepele přeměněné v pasti uzpůsobené k lapání živočišné kořisti
- bíle zbarvené pětičetné květy

Počet chromozómů: 48

Zajímavosti

Karnivorní rostlina s aktivní pastí využívající k polapení kořisti rychlý pohyb.

Literatura

Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha, 47-48Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Michal Krátký

aldrovandka měchýřkatá <i>(Aldrovanda vesiculosa)</i>