česnek medvědí / Allium ursinum

Hlavní znaky

- vytrvalá, silně aromatická bylina s podzemní cibulí
- listy řapíkaté s eliptickou čepelí, bez vyniklé žilnatiny
- květy bílé, v řídkém polokulovitém lichookolíku na vrcholu bezlistého stvolu
- jarní efemeroid

Počet chromozómů: 14

Variabilita

V areálu druhu se projevuje variabilita v morfologii květních stopek, na jejímž základě jsou rozlišovány dvě subspecie. Na území ČR se rozlišují oba poddruhy (ale jsou známé i smíšené populace s přechodnými typy):
- subsp. ursinum s květními stopkami pokrytými do řad uspořádanými dlouhými bradavkami (častější v Čechách)
- subsp. ucrainicum s květními stopkami lysými (častější na Moravě)

Ekologie

Roste ve stinných listnatých lesích, kde tvoří výrazný jarní aspekt. Půdy jsou písčitohlinité až jílovité, vlhké až čerstvě vlhké, živinami bohaté. V lesích je přítomen v lužních lesích sv. Alnion incanae, především v tvrdých luzích podsvazu Ulmenion a v kontaktních porostech dubohabřin; a dále v některých suťových lesích jak ve stupni doubrav (sv. Tilio-Acerion) tak ve vlhčích typech patřících do svazu Fagion.

Rozšíření

Subsp. ursinum se vyskytuje roztroušeně ve východních, severovýchodních a středních Čechách a na většině území Moravy. Chybí ve velké části západních a jižních Čech. Subsp. ucrainicum se v Čechách vyskytuje pouze vzácně v severovýchodní  a východní části, na Moravě roztroušeně, častější v karpatském mezofytiku, chybí v Jeseníkách.
Celkové rozšíření druhu zahrnuje Evropu mimo severní část.

Zajímavosti

Česnek medvědí je sklízen jako oblíbená jarní zelenina.

Literatura

Krahulec F. & Duchoslav M. (2010): 180. Alliaceae J. Agardh – česnekovité. – In:  Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds.), Květena České republiky [Flora of the Czech Republic], 8: 647–677.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>

Stonek

© Martin Duchoslav

česnek medvědí <i>(Allium ursinum)</i>