drchnička rolní / Anagallis arvensis

Synonyma

Anagallis phoenicea Scop., A. carnea Schrank

Hlavní znaky

- jednoletá bylina
- lodyha poléhavá, vystoupavá až přímá, větvená
- listy světle zelené, vejčité, celokrajné, žláznatě tečkované
- koruna kolovitá, ohnivě červená nebo azurově modrá
- korunní cípy se při bázi překrývají, hustě žláznatě brvité
- plodní stopky 1,5-2,5krát delší než listy

Počet chromozómů: 40

Ekologie

Roste jako plevel na polích, zahradách, vinicích, pustých místech. Preferuje písčité a hlinité substráty.

Rozšíření

Evropa až střední Asie, druhotně po celém světě.

V České republice roste hojně v termofytiku a v mezofytiku.

Zajímavosti

Celá rostlina je jedovatá a může u skotu a ovcí způsobit až smrtelnou otravu.

Podobné druhy

Literatura

Kovanda M. (1992): Rod Anagallis L. - In: Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky vol. 3., Academia, Praha, 272-274.
Patočka J. & Frynta J. (2008): Drchnička rolní - jedovatá i léčivá. - Vesmír, 87/9: 577.Zpracoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

drchnička rolní <i>(Anagallis arvensis)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

drchnička rolní <i>(Anagallis arvensis)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

drchnička rolní <i>(Anagallis arvensis)</i>

List

© Martin Duchoslav

drchnička rolní <i>(Anagallis arvensis)</i>

Plod

© Lucie Kobrlová

drchnička rolní <i>(Anagallis arvensis)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

drchnička rolní <i>(Anagallis arvensis)</i>