bělozářka větevnatá / Anthericum ramosum

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina s krátkým oddenkem a dužnatými kořeny
- čárkovité pochvaté listy hustě nahloučené v dolní části lodyhy
- květenství latnaté
- květní obaly nerozlišené, bílé
- květy 2-3 cm v průměru
- čnělka delší než okvětí

Počet chromozómů: 30, 32

Variabilita

Vzácně se v populacích normálních rostlin vyskytují jedinci s hroznovitým květenstvím, kteří tak připomínají příbuzný vzácnější druh A. liliago.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. [ed.] (2010): Květena České republiky 8. – Academia, Praha, 712 p.Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

bělozářka větevnatá <i>(Anthericum ramosum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

bělozářka větevnatá <i>(Anthericum ramosum)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

bělozářka větevnatá <i>(Anthericum ramosum)</i>

Habitus

© Lubomir Kincl

bělozářka větevnatá <i>(Anthericum ramosum)</i>