kerblík obecný / Anthriscus caucalis

Hlavní znaky

- jednoletý terofyt
- stopky okolíku jsou lysé
- korunní lístky jsou zbarvené zelenavě bíle
- čnělky jsou kratší než stylopodium
- plody jsou háčkovitě osténkaté
- plodní stopka je zakončená věnečkem štětin

Počet chromozómů: 18

Ekologie

Druh roste na křovinatých stráních, v akátinách, na vinicích, podél náspů silnic a železnic, v příkopech, na rumištích. Preferuje polostinná, spíše vlhká stanoviště. Vyskytuje se v nitrofilních společenstvech sv. Galio-Alliarion či Chelidonio-Robinion.

Rozšíření

V Evropě se vyskytuje v teplejších a zároveň vlhčích oblastech, dále v SZ Africe, v oblasti Kavkazu a v Malé Asii. Jako zavlečený druh je znám ze Severní Ameriky a Nového Zélandu.

V České republice roste velmi vzácně v nejteplejších oblastech českého i moravského termofytika. Značně ustupuje.

Podobné druhy

Literatura

Slavík B. (1997): Rod Anthriscus Pers. In: Slavík B.: Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Jan ZDRÁHAL
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Alena Jírová

kerblík obecný <i>(Anthriscus caucalis)</i>

Plod

© Alena Jírová

kerblík obecný <i>(Anthriscus caucalis)</i>