huseníček rolní / Arabidopsis thaliana

Synonyma

Arabis thaliana L., Sisymbrium thalianum (L.) J. Gay in Monnard, Erysimum thalianum (L.) Kittel

Hlavní znaky

- útlé jednoleté nebo ozimé byliny
- lísty nejčastěji obkopinaté až kopisťovité v přízemní listové růžici
- korunní lístky bílé, na bázi bledě žluté
- šešule šikmo odstálé až rozložité, rovné nebo nahoru mírně obloukovitě zahnuté

Počet chromozómů: 10

Ekologie

Roste na polích, okrajích cest, na čerstvých úhorech, rumištích, železničních nádražích, skalnatých a kamenitých svazích a v různých iniciálních, nezapojených typech vegetace.

Rozšíření

Evropa, střední Asie, Kavkaz, pobřeží Malé Asie, severní a východní Afrika, druhotně jinde v Asii, jižní Africe, v Severní Americe a v Austrálii.

V České republice se vyskytuje po celém území, jen v oreofytiku roste vzácně.

Zajímavosti

Důležitý objekt genetických studií a zřejměn nejvýznamnější modelová rostlina. Již od počátku 90. let 20. století se v mnoha zemích intenzivně pracuje na výzkumu genomu a funkcí genů huseníčku.

Literatura

Kocábek T. et al. (1999): Huseníček jako modelová rostlina. – Vesmír, 78/5: 256.
Štěpánek J. (1992): 
Arabidopsis Heynh. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 115-116.Zpracoval: Michaela GALOCZOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Jan Ševčík

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

List

© Martin Duchoslav

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>

Habitus

© Radim J. Vašut

huseníček rolní <i>(Arabidopsis thaliana)</i>