huseník chlupatý / Arabis hirsuta agg.

Variabilita

Komplikovaný okruh huseníku chlupatého v České republice zahrnuje čtyři druhy - Arabis sudetica, Arabis nemorensis, Arabis sagittata a Arabis hirsuta s. str. Především poslední dva zmíněné druhy se od sebe velmi špatně rozeznávají a je dobré určovat rostliny v plodném stavu.

Rozšíření

Komplex druhů zahrnuje rozsáhlou oblast výskytu v Evropě, Asii, severní Africe a v Severní Americe.

Literatura

Štěpánek J. (1992): Arabis L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 123-137.Zpracoval: Václav Dvořák