hvězdnice alpská / Aster alpinus

Hlavní znaky

- lodyha jednoduchá, chudě olistěná
- úbor jediný
- okrajové květy fialově modré

Počet chromozómů: 18, 36

Ekologie

Roste na skalách, skalnatých svazích a v ledovcových karech.

Rozšíření

Roste ve vysokých evropských, asijských a amerických pohořích.

V ČR  se vyskytuje velmi vzácně v pahorkatinách severních Čech (Bořeň, Milešovka, Klíč, Ralsko, aj.) a v subalpínském stupni Hrubého Jeseníku.

Zajímavosti

Oblíbená, v mnoha kultivarech pěstovaná alpínka.

Literatura

Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2005): Květena České republiky 7. – Academia, Praha.Zpracoval: Eliška EGNEROVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Habitus

© Martin Dančák

hvězdnice alpská <i>(Aster alpinus)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

hvězdnice alpská <i>(Aster alpinus)</i>

Habitus

© Blanka Brandová

hvězdnice alpská <i>(Aster alpinus)</i>

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

hvězdnice alpská <i>(Aster alpinus)</i>