hvězdnice zlatovlásek / Aster linosyris

Synonyma

Crinitaria linosyris (L.) Less.

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina s hustě olistěnou lodyhou bez přízemní listové růžice
- listy střídavé, úzce čárkovité, celokrajné
- květy žluté, uspořádané do četných úborů tvořených jen trubkovitými květy
- úbory tvoří koncovou chocholičnatou latu

Počet chromozómů: 18, 36

Ekologie

Suché trávníky, teplomilné křoviny, lesostepní bory, většinou na vápnitých půdách.

Rozšíření

Routroušeně v nejteplejších nížinných a pahorkatinných oblastech ČR. Mimo termofytikum jen ojedinělé lokality.

Literatura

Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2005): Květena České republiky 7. – Academia, Praha.Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Michal Hroneš

hvězdnice zlatovlásek <i>(Aster linosyris)</i>

Habitus

© Michal Hroneš

hvězdnice zlatovlásek <i>(Aster linosyris)</i>

Habitus

© Lucie Kobrlová

hvězdnice zlatovlásek <i>(Aster linosyris)</i>

Květ/Květenství

© Lucie Kobrlová

hvězdnice zlatovlásek <i>(Aster linosyris)</i>