kozinec písečný / Astragalus arenarius

Synonyma

Kirchnera arenaria (L.) Opiz

Hlavní znaky

- lodyhy tenké, přitiskle chlupaté
- listy obvykle s 3-5 páry lístků
- lístky čárkovitě podlouhlé, kopinatě čárkovité
- koruna světle fialově červená až červenofialová

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na písčinách, na okrajích světlých borů. Preferuje váté i náplavové, nezazemněné písky, především suchá až vyprahlá stanoviště.

Rozšíření

Roztroušeně od povodí Odry v Polsku po povodí Kamy, izolovaně v Čechách, nově v Bavorsku a Finsku.

V České republice velmi vzácný, kriticky ohrožený (C1) druh, který se v současnosti vyskytuje jen na několika izolovaných lokalitách v severních a východních Čechách.

Zajímavosti

Významný fytogeografický prvek v české flóře, označovaný jako sarmatský migrant, jehož šíření do střední Evropy nastalo v dobách teplejšího postglaciálu.

Literatura

Chrtková A. & Kubát K. (1995): Astragalus L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4: 367–377, Academia, Praha.Zpracoval: Petra NOVOTNÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

Květ/Květenství

© Blanka Brandová

kozinec písečný <i>(Astragalus arenarius)</i>