kozinec vičencovitý / Astragalus onobrychis

Hlavní znaky

- chlupy na lodyze i listech převážně dvouramenné
- lístky čárkovitě kopinaté, zašpičatělé nebo tupé
- květenství za plodu značně prodloužené
- koruna červenofialová, pavéza nápadně prodloužená
- lusky podlouhlé až vejcovité, světle pískově hnědošedé

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste na suchých výslunných stráních, v rozvolněných křovinách, na okrajích a ve světlinách doubrav a borů, rovněž v silničních příkopech a na železničních náspech. Preferuje hluboké, bazické substráty jako jsou spraše.

Rozšíření

Euroasie.

V České republice se místy hojně vyskytuje jen na J a JV Moravě, jinde ojediněle, v Čechách je výskyt soustředěn do Středočeské tabule v širším okolí Mělníka, jinde roste jen ojediněle. Hodnocen jako ohrožený druh (C3) české květeny.

Podobné druhy

Literatura

Chrtková A. & Kubát K. (1995): Astragalus L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4: 367–377, Academia, Praha.Zpracoval: Petr DANĚK
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

kozinec vičencovitý <i>(Astragalus onobrychis)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

kozinec vičencovitý <i>(Astragalus onobrychis)</i>

List

© Jan Ševčík

kozinec vičencovitý <i>(Astragalus onobrychis)</i>

List

© Jan Ševčík

kozinec vičencovitý <i>(Astragalus onobrychis)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

kozinec vičencovitý <i>(Astragalus onobrychis)</i>