lakušník vodní / Batrachium aquatile

Synonyma

Batrachium radians (Revel) Dum., R. aquatilis L.

Hlavní znaky

- čepel lupenitých listů (3-)5-7klaná, jemně vroubkovaná až hluboce zubatá
- přítomny i niťovité listy
- plodní stopka jen vzácně delší než 5 cm, kratší než řapík příslušného lupenitého listu
- alespoň nezralé nažky chlupaté, zralé nažky bez křídlatého lemu

Počet chromozómů: 32

Ekologie

Roste ve stojatých a pomalu tekoucích vodách rybníků, tůní, potoků a odvodňovacích kanálů. Preferuje eutrofní až metrofní vody v hloubce 0,5-1,5 m.

Rozšíření

Mírný pás severní polokoule, Jižní Amerika.

V České republice se vyskytuje zejména v planárním a kolinním stupni, ale roste až po montánní stupeň.

Literatura

Husák Š., Hejný S. & Slavík B. (1990): Rod Batrachium (DC.) S. F. Gray In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 446-456.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Lubomir Kincl

lakušník vodní <i>(Batrachium aquatile)</i>

List

© Martin Duchoslav

lakušník vodní <i>(Batrachium aquatile)</i>

List

© Jan Ševčík

lakušník vodní <i>(Batrachium aquatile)</i>

Detail porostu

© Jan Ševčík

lakušník vodní <i>(Batrachium aquatile)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

lakušník vodní <i>(Batrachium aquatile)</i>

Habitus

© Petr Koutecký

lakušník vodní <i>(Batrachium aquatile)</i>