dvouzubec černoplodý / Bidens frondosus

Synonyma

Bidens melanocarpa Wieg.

Hlavní znaky

- horní lodyžní listy lichozpeřené (s jedním jařmem řapíčkatých lístků)
- lístky listů na bázi klínovité
- úbory 10-20 mm v průměru, většinou bez okrajových jazykovitých květů
- květy terče s korunou tmavě žlutou až hnědožlutou
- nažky v obrysu úzce dlouze obvejčité až klínovité, na ploše hrbolkaté

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Roste na březích řekl, rybníků, přehrad, v lemech pobřežních křovin, na obnažených dnech, na bahnitých náplavech, v kalužinách či na zamokřených místech na polích.

Rozšíření

Původní v Severní Americe, dnes zavlečen na řadu dalších kontinentů.

V České republice nepůvodní, zdomácnělý, jeden z nejhojnějších druhů rodu, v současnosti rozšířený podél všech větších vodních toků s těžištěm výskytu v termofytiku a v mezofytiku, zejména v Polabí, Povltaví, Poohří, na dolní toku Berounky, Sázavy, v Podyjí a v Pomoraví.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. (2004): Rod Bidens L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 336-345.Zpracoval: Daniel SCHUBERT
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Jan Ševčík

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

List

© Bohumil Trávníček

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

List

© Martin Duchoslav

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>

Plod

© Martin Duchoslav

dvouzubec černoplodý <i>(Bidens frondosus)</i>