štěničník paprskující / Bifora radians

Synonyma

Meum heterophyllum Moench

Hlavní znaky

- jednoletá, lysá bylina
- lodyha přímá, hranatá, na průřezu mnohoúhelníkovitá
- listy (1-)2-3x zpeřené s niťovitými, na vrcholu zašpičatělými úkrojky
- obal obvykle chybí
- obalíčky ze 2-3 úzkých listenů
- okrajové korunní lístky silně paprskující
- merikarpia lysá, spojená vprostřed zaškrcené dvojnažky

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Roste jako plevel v polích, na úhorech a vinicích, rovněž na okrajích cest a železničních náspech.

Rozšíření

Euroasie s výraznější submediteránní tendencí, izolavě v severní Africe a na Kavkazu. Zavlečen do Severní Ameriky.

Vzácně v českém a moravské termofytiku, přechodně v přilehlých polohách mezofytika.

Podobné druhy

Literatura

Křísa B. (1997): Rod Bifora Hoffm. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Blanka Brandová

štěničník paprskující <i>(Bifora radians)</i>

Květ/Květenství

© Blanka Brandová

štěničník paprskující <i>(Bifora radians)</i>