rdesno hadí kořen / Bistorta major

Synonyma

Bistorta officinalis Delarbre

Hlavní znaky

- vytrvalá bylina s hadovitě stočeným oddenkem
- lodyha přímá, rovnoměrně olistěná, nevětvená, zakončená jediným lichoklasem
- listy celistvé, celokrajné
- nažky hnědé, lesklé

Počet chromozómů: 48

Ekologie

Roste na vlhkých horských a podhorských loukách, na černavách, slatinách, na rašelinných loukách, v nivách a lužních lesích, na březích potoků.

Rozšíření

Subarktické až mírné pásmo Eurasie.

V České republice se v Čechách vyskytuje roztroušeně až hojně, na Moravě se hojně vyskytuje jen v západní a severní části.

Literatura

Chrtek J. (1990): Rod Bistorta (L.) Adans. In: Hejný S. & Slavík B. (eds.): Květena České republiky vol. 2. - Academia, Praha, 358-359.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Radim J. Vašut

rdesno hadí kořen <i>(Bistorta major)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

rdesno hadí kořen <i>(Bistorta major)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

rdesno hadí kořen <i>(Bistorta major)</i>

Porost

© Roman Kalous

rdesno hadí kořen <i>(Bistorta major)</i>

Květ/Květenství

© Marek Hradil

rdesno hadí kořen <i>(Bistorta major)</i>

List

© Alena Jírová

rdesno hadí kořen <i>(Bistorta major)</i>