vratička heřmánkolistá / Botrychium matricariifolium

Synonyma

Botrychium rutaceum Willd., B. ramosum Aschers.

Hlavní znaky

- sterilní část listu krátce řapíkatá, v obrysu vejčitá
- úkrojky vejčité až podlouhlé, se slabě vyniklou střední žilkou

Počet chromozómů: 180

Ekologie

Roste v sušších borech, ve smrčinách, vzácněji na loukách, v lesních světlinách, podél cest.

Rozšíření

Zejména ve střední Evropě, na východ po Ural, Severní Amerika.

V České republice dnes velmi vzácně se vyskytující druh bez zjevné vazby na geografické oblasti, roste do po montánní stupeň. Hodnocen jako kriticky ohrožený druh (C1) české květeny.

Podobné druhy

Literatura

Chrtková A. (1990): Rod Botrychium Swartz In: Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky vol. 1. - Academia, Praha, 226-228.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Václav Dvořák

vratička heřmánkolistá <i>(Botrychium matricariifolium)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

vratička heřmánkolistá <i>(Botrychium matricariifolium)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

vratička heřmánkolistá <i>(Botrychium matricariifolium)</i>