vratička mnohoklaná / Botrychium multifidum

Synonyma

Sceptridium multifidum (S. G. Gmelin) Tagawa

Hlavní znaky

- sterilní část listu 2-3krát zpeřená, široce trojúhelníkovitá, širší než dlouhá
- mladé rostliny chlupaté

Počet chromozómů: 90

Ekologie

Roste na loukách, pastvinách a na okrajích lesních cest.

Rozšíření

Eurasie, Severní Amerika.

V České republice se vyskytuje velmi vzácně pouze na vrchu Boubín na Šumavě a je tudíž hodnocena jako kriticky ohrožený druh (C1) české květeny.

Literatura

Chrtková A. (1990): Rod Sceptridium Lyons In: Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky vol. 1. - Academia, Praha, 228.Zpracoval: Václav Dvořák

Habitus

© Libor Ekrt

vratička mnohoklaná <i>(Botrychium multifidum)</i>