sveřep Benekenův / Bromus benekenii

Synonyma

Bromopsis benekenii (Lange) Holub

Hlavní znaky

- vytrvalá trsnatá, kolem 1 m vysoká tráva
- listy s blanitým jazýčkem a oušky
- listy a listové pochvy chlupaté
- pochva nejhořejšího listu oděná kratičkými chlupy (někdy přítomni i chlupy dlouhé)
- květenství rozkladitá, na vrcholu převislá lata
- klásky podlouhlé, vícekvěté, z boku slabě zploštělé
- pluchy osinaté, na hřbetě oblé

Počet chromozómů: 28

Ekologie

Listnaté lesy, zvláště bučiny, suťové lesy, dubohabřiny a lužní lesy. Na půdách humózních, vlhčích, zásaditých až slabě kyselých.

Rozšíření

Roztroušeně až hojně po celém území ČR s těžištěm rozšíření v mezofytiku a lesnatějších oblastech termofytika.

Podobné druhy

Literatura

Conert H. J. (1992): In: Hegi G. (ed.), Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 1/3: 133–140. Paul Parey Verlag, Berlin, Hamburg.Zpracoval: Martin Dančák

Ostatní

© Alena Jírová

sveřep Benekenův <i>(Bromus benekenii)</i>

Stonek

© Bohumil Trávníček

sveřep Benekenův <i>(Bromus benekenii)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

sveřep Benekenův <i>(Bromus benekenii)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

sveřep Benekenův <i>(Bromus benekenii)</i>

Habitus

© Martin Duchoslav

sveřep Benekenův <i>(Bromus benekenii)</i>