sveřep vzpřímený / Bromus erectus

Synonyma

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

Hlavní znaky

- vytrvalá hustě trsnatá, kolem 0,6 m vysoká tráva
- listy s krátkým, uťatým, blanitým jazýčkem
- listy a listové pochvy většinou chlupaté
- okraj stébelných listů dlouze brvitý řídkými dlouhými chlupy
- květenství rozkladitá, přímá lata
- klásky podlouhlé, vícekvěté, z boku slabě zploštělé
- pluchy osinaté, na hřbetě oblé

Počet chromozómů: 28, 42, 56, 70

Ekologie

Suché trávníky, na ±suchých, živinami obvykle dobře zásobených ale i chudých, nejčastěji neutrálních až zásaditých obvykle hlubších půdách, často jako dominantní druh.

Rozšíření

Hojně v nížinách a pahorkatinách po celém území ČR, ve vyšších polohách vzácně, v horách téměř chybí.

Literatura

Conert H. J. (1992): In: Hegi G. (ed.), Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 1/3: 133–140. Paul Parey Verlag, Berlin, Hamburg.



Zpracoval: Martin Dančák

Květ/Květenství

© Lubomir Kincl

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Habitus

© Lubomir Kincl

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

sveřep vzpřímený <i>(Bromus erectus)</i>