prorostlík srpovitý / Bupleurum falcatum

Hlavní znaky

- vytrvalá, často sivozelená rostlina
- lodyha přímá, často již od báze větvená
- listy s vrcholově souběžnou žilnatinou; přízemní řapíkaté s čepelí téměř okrouhlou, střední a horní listy krátce řapíkaté s čepelí čárkovitou, špičatou, srpovitě prohnutou
- okolíky koncové
- obaly i obalíčky jsou vyvinuty tvořené kopinatými listeny
- korunní lístky jsou žluté

Počet chromozómů: 16

Variabilita

Velmi variabilní druh ve vzrůstu, tvaru a velikosti listů, větvení lodyhy. V Evropě je znám diploidní a tetraploidní cytotyp. Oba jsou hodnoceny na úrovni poddruhu. V ČR se vyskytuje pouze diploidní nominátní poddruh.

Ekologie

Druh roste na výslunných stráních, na křovinatých skalních stepích, v lesních lemech, křovinách a ve světlých lesích.

Rozšíření

Evropský druh na sever zasahující po jižní Polsko, na východ po jižní Ural.

V České republice se vyskytuje hojně v teplých oblastech termofytika, jinde jen stanovištně příhodných lokalitách.

Literatura

Šourková M & Hrouda L. (1997): Rod Bupleurum L. In: Slavík B. (ed.): Květena České republiky vol. 5. - Academia, Praha.Zpracoval: Kateřina ŽIDŮ
Recenzoval: Radim J. Vašut - systém

List

© Roman Kalous

prorostlík srpovitý <i>(Bupleurum falcatum)</i>

Květ/Květenství

© Roman Kalous

prorostlík srpovitý <i>(Bupleurum falcatum)</i>