opletník břečťanovitý / Calystegia hederacea

Hlavní znaky

- vytrvalá ovíjivá bylina s plazivým oddenkem
- listy střídavé, řapíkaté se střelovitou čepelí
- bazální laloky čepele směřují do stran, zářez mezi nimi tvaru písmene U
- květy jednotlivé, velké, úžlabní
- koruna nálevkovitá, světle růžová, 3-4,5 cm dlouhá
- květ podepřen 2 listenci
- listence mírně vyduté, obvykle zcela nezakrývají kalich

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Na území ČR roste výhradně v okolí usazovacích nádrží cukrovarů.

Rozšíření

Druh je původní ve východní a zčásti i jižní Asii. Jako zavlečený je uváděn ze Severní Ameriky.  V Evropě byl tento druh nalezen pouze v České republice a v Itálii.

Podobné druhy

Literatura

Trávníček B. & Dančák M. (2011): Zajímavé rostliny na usazovacích polích cukrovarů na Hané. - Listy Cukrov. Řepař. 127: 21-25.>>Zpracoval: Martin Dančák

Habitus

© Bohumil Trávníček

opletník břečťanovitý  <i>(Calystegia hederacea)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

opletník břečťanovitý  <i>(Calystegia hederacea)</i>

Habitus

© Bohumil Trávníček

opletník břečťanovitý  <i>(Calystegia hederacea)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

opletník břečťanovitý  <i>(Calystegia hederacea)</i>