kokoška pastuší tobolka / Capsella bursa-pastoris

Synonyma

Thlaspi bursa-pastoris L.

Hlavní znaky

- jednoletá nebo dvouletá bylina
- listy přízemní růžice v obrysu podlouhlé, obvykle kracovité
- lodyžní listy kopinaté až čárkovité, střelovitou bází objímavé
- korunní lístky bílé
- šešulky obsrdčitě trojúhelníkovité

Počet chromozómů: 32

Ekologie

Roste na okrajích komunikací, nádražích, skládkách, navážkách a rumištích, na různých zpustlých místech v intravilánech obcí, na úpatí zdí a pod. Plevel na polích a zahradkách. Preferuje na dusík bohaté půdy, dobře snáší sešlap.

Rozšíření

Původní pravděpobně v Mediteránu, dnes kosmopolitní druh.

V České republice se až do středních poloh vyskytuje hojně, ve vyšších polohách roztroušeně s vazbou na antropicky ovlivňovaná stanoviště.

Zajímavosti

Používána jako léčivá bylina při krvácení, vnějších poraněních, vyrážkách. Nedoporučuje se k dlouhodobému užívání a k užívání těhotným ženám.

Literatura

Dvořáková M (1992): Capsella Med. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 167-170.Zpracoval: Václav Dvořák

Plod

© Martin Duchoslav

kokoška pastuší tobolka <i>(Capsella bursa-pastoris)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

kokoška pastuší tobolka <i>(Capsella bursa-pastoris)</i>

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

kokoška pastuší tobolka <i>(Capsella bursa-pastoris)</i>

List

© Martin Duchoslav

kokoška pastuší tobolka <i>(Capsella bursa-pastoris)</i>