řeřišnice trojlistá / Cardamine trifolia

Synonyma

Cardamine trifoliata Baumg.

Hlavní znaky

- lodyhy bezlisté
- listy 3četné, tuhé, přezimující
- korunní lístky bílé, výrazně zvlněné

Počet chromozómů: 16

Ekologie

Roste ve smíšených a listnatých lesích na humózních, na živiny bohatých půdách. Stínomilný, z jara kvetoucí druh, který často vytváří dominantní rozlehlejší porosty.

Rozšíření

Hory a podhůří střední Evropy.

V České republice roste v horských oblastech, především v Novohradských horách, dále od jižní části Šumavy, přes Vysočinu až do Podorličí, na Moravě na Tišnovsku, v Hostýnských vrších a v Beskydech. Ohrožený druh (C3) české květeny.

Literatura

Hrouda L., Tomšovic P. (1992): Cardamine L. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 92-110.
Hrouda L. & Marhold P. (2002): Cardamine L. - In: Kubát K et kol. (ed.), Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha, 254-257.Zpracoval: Terezie MACKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

řeřišnice trojlistá <i>(Cardamine trifolia)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

řeřišnice trojlistá <i>(Cardamine trifolia)</i>

List

© Jan Ševčík

řeřišnice trojlistá <i>(Cardamine trifolia)</i>

Habitus

© Martin Dančák

řeřišnice trojlistá <i>(Cardamine trifolia)</i>

Květ/Květenství

© Martin Dančák

řeřišnice trojlistá <i>(Cardamine trifolia)</i>