řeřišničník Hallerův / Cardaminopsis halleri

Synonyma

Arabidopsis halleri (L.) O'Kane et Al-Shehbaz

Hlavní znaky

- rostliny s nadzemními plazivými výběžky
- v uzlinách lodyh často adventivní kořeny
- čepele alespoň části přízemních listů celistvé, okrouhlé
- koruna bílá nebo narůžovělá

Počet chromozómů: 16

Variabilita

V České republice se vyskytuje pouze nominátní poddruh.

Ekologie

Roste na vlhkých loukách, prameništích, březích potoků, na vlhkých travnatých stráních, v travnatých okrajích cest, na vlhkých a světlých místech v humozních lesích. Spíše preferuje kyselé substráty.

Rozšíření

Horské oblasti střední Evropy a severní části JV Evropy.

V České republice se především vyskytuje v pohraničních horách severní části Čech a  SZ Moravy, dále na Podbrdsku, Křivoklátsku, v průlomových údolích jižních a západních Čech aj.

Literatura

Měsíček J., Slavík B. & Tomšovic P. (1992): Cardaminopsis (C.A. Meyer) Hayek – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 116-122.Zpracoval: Eva HRUŠKOVÁ
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Martin Duchoslav

řeřišničník Hallerův  <i>(Cardaminopsis halleri)</i>

List

© Radim J. Vašut

řeřišničník Hallerův  <i>(Cardaminopsis halleri)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

řeřišničník Hallerův  <i>(Cardaminopsis halleri)</i>

Stonek

© Radim J. Vašut

řeřišničník Hallerův  <i>(Cardaminopsis halleri)</i>

Květ/Květenství

© Radim J. Vašut

řeřišničník Hallerův  <i>(Cardaminopsis halleri)</i>