řeřišničník skalní / Cardaminopsis petraea

Synonyma

Arabidopsis petraea (L.) V. I. Dorof.

Hlavní znaky

- rostliny bez nadzemních výběžků a adventivních kořenů
- lodyha obvykle lysá
- přízemní listy podlouhlé, celokrajné, zubaté až peřenodílné, lysé nebo chlupaté jednoduchými chlupy
- lodyžní listy celokrajné
- hrozen chudý s 15-17 květy

Počet chromozómů: 16, 32

Ekologie

Roste na skálách, skalních sutích a drolinách, v otevřených travinných společenstvech na skalnatých svazích, někdy ve sklaních štěrbinách, v prosvětlených borech.

Rozšíření

Nesouvisle v Evropě.

V České republice vzácný, silně ohrožený druh (C2), který se vyskytuje v kaňonovitých údolích některých řek (Mže, Rokytná, Oslava, Jihlava) a menších toků. Ojediněle roste na něterých skalnatých vrcholech hor (Bezděz, Bořeč, atd.)

Zajímavosti

Významný reliktní druh primárního bezlesí v české květeně.

Podobné druhy

Literatura

Černý T. et al. (2006): Habitat requirements of Cardaminopsis petraea - rare and relict species of the Czech republic. - Biologia, Bratislava, 61/1: 51-61.
Měsíček J., Slavík B. & Tomšovic P. (1992): 
Cardaminopsis (C.A. Meyer) Hayek – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 116-122.Zpracoval: Pavel POLÁČEK
Recenzoval: Radim J. Vašut - BOT/BIKR

Habitus

© Václav Dvořák

řeřišničník skalní <i>(Cardaminopsis petraea)</i>

Habitus

© Václav Dvořák

řeřišničník skalní <i>(Cardaminopsis petraea)</i>

List

© Václav Dvořák

řeřišničník skalní <i>(Cardaminopsis petraea)</i>

Květ/Květenství

© Václav Dvořák

řeřišničník skalní <i>(Cardaminopsis petraea)</i>

Plod

© Jan Ševčík

řeřišničník skalní <i>(Cardaminopsis petraea)</i>

Porost

© Jan Ševčík

řeřišničník skalní <i>(Cardaminopsis petraea)</i>