bodlák lopuchovitý / Carduus personata

Synonyma

Arctium personata L., Cirsium lappaceum Lam., Carduus arctioides Vill., C. simplicifolius Sanguinetti

Hlavní znaky

- rostliny vytrvalé, s podzemními výběžky
- horní lodyžní listy celistvé, drobně pravidelně pilovitě zubaté, vejčité až široce vejčité
- úbory na koncích větví nahloučené, přisedlé nebo jen kratičce stopkaté
- vnější zákrovní listeny dosahují dvou třetin délky vnitřních zákrovních listenů

Počet chromozómů: 22

Ekologie

Roste ve vysokobylinných lemech horských až podhorských vodotečí, v subalpínských vysokobylinných nivách, na ruderálních místech u salaší. Preferuje humózní, na živiny bohaté půdy.

Rozšíření

Hory Evropy.

V ČR  se vyskytuje ve vysokých pohořích SV Čech a S Moravy, na Šumavě jen v údolí Vltavy. Splavován do nižších poloh.

Podobné druhy

Literatura

Štěpánková J. (2004): Rod Carduus L. In: Slavík B. & Štěpánková J. (ed.): Květena České republiky vol. 7. - Academia, Praha, 377-385.Zpracoval: Petr DANĚK
Recenzoval: Václav Dvořák

Květ/Květenství

© Martin Duchoslav

bodlák lopuchovitý  <i>(Carduus personata)</i>

Květ/Květenství

© Bohumil Trávníček

bodlák lopuchovitý  <i>(Carduus personata)</i>

Květ/Květenství

© Vladimír Nejeschleba

bodlák lopuchovitý  <i>(Carduus personata)</i>

Habitus

© Alena Jírová

bodlák lopuchovitý  <i>(Carduus personata)</i>

Květ/Květenství

© Alena Jírová

bodlák lopuchovitý  <i>(Carduus personata)</i>

List

© Alena Jírová

bodlák lopuchovitý  <i>(Carduus personata)</i>