rožec nízký / Cerastium pumilum

Synonyma

Cerastium glutinosum auct.

Hlavní znaky

- drobná ozimá jednoletá bylina
- listy vstřícné, celokrajné
- květy pětičetné, korunní lístky bílé
- čnělky (stylodia) 3
- rostliny především v květenství žláznatě chlupaté
- dolní listen podepírající květenství s úzkým blanitým lemem
- nejdolejší jarní lodyžní článek obvykle žláznatě chlupatý
- plně vyvinuté čnělky (stylodia) delší jak 1 mm

Počet chromozómů: ca 108

Variabilita

Druh je proměnlivý v intenzitě žláznatého odění nicméně žadné vnitrodruhové jednotky na úrovni poddruhů či variet se u nás nerozlišují. V minulosti byl velmi často zaměňován s blízce příbuzným a velmi podobným druhem C. glutinosum, od kterého se liší především obvykle žláznatým oděním nejdolejšího jarního lodyžního článku a delšími stylodii. Ke spolehlivému určení rostlin nelze použít určovací klíče publikované v Květeně ČR a v Klíči ke květeně ČR. Spolehlivé určení je možné s použitím klíče publikovaného v níže odkazované literatuře.

Ekologie

 Rozvolněné suché trávníky na bazických horninách v nejtepleších oblastech ČR.

Rozšíření

V ČR jen na jižní Moravě (nejvíc v Pavlovských vrších) a středních a severozápadních Čechách (hlavně České středohoří a Český kras).

Podobné druhy

Literatura

Letz D.R., Dančák M., Danihelka J. & Šarhanová P. (2012): Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. – Preslia 84: 33–69. >>Zpracoval: Martin Dančák

List

© Jan Ševčík

rožec nízký <i>(Cerastium pumilum)</i>

Stonek

© Jan Ševčík

rožec nízký <i>(Cerastium pumilum)</i>

Habitus

© Jan Ševčík

rožec nízký <i>(Cerastium pumilum)</i>

Květ/Květenství

© Jan Ševčík

rožec nízký <i>(Cerastium pumilum)</i>